פטיו מיוחד – פיסול בנוף

גינה פנימית, פיסול בחומר טבעי ו"מסגרת" דק אורן.

דיירי הבית מקבלים זווית הסתכלות שונה ומעניינת על הפסל מכל אחד מחמשת חלונות הבית המקיפים את הפטיו.

תכנון: יפתח קצנלבוגן
ביצוע: חקלאי גזעי – תכנון ופיתוח נוף

צילום אדריכלות: דניאל עובדיה

פרוסות האבן נלקחו מאותו סלע בודד